Beoordelingscriteria

Het expertpanel bestaat uit negen experts, waaronder de Kinderombudsman en deskundigen op het gebied van familierecht, jeugdhulp, gezinstherapie en innovatie. Het expertpanel van de Divorce Challenge is samengesteld uit mensen die persoonlijk of professioneel betrokken zijn bij vechtscheidingen.

Het expertpanel kijkt bij het beoordelen van de plannen naar de volgende aspecten:

•             Wat levert het op? Verwacht het expertpanel dat het plan bijdraagt aan het verbeteren van de positie van kinderen in een complexe scheiding? Voorkomt het plan escalatie of bevordert het de-escalatie? Verbetert het plan de zorg- en ondersteuningsstructuur bij scheidingen?

•             Sluit het plan aan bij de leefwereld en de ontwikkeling van kinderen? In hoeverre is dit voor het expertpanel duidelijk na het lezen van het plan? Zijn kinderen en jongeren bijvoorbeeld betrokken bij de totstandkoming van de inzending?

•             Hoe realistisch is je plan? Is het plan in overzienbare tijd uit te voeren? Staan doel en middelen tot elkaar in verhouding? Zijn er voldoende kansen om het plan daadwerkelijk van de grond te krijgen?

•             Wat voegt je plan toe of waarin onderscheidt je plan zich van al bestaande initiatieven voor complexe scheidingen? In hoeverre speelt in de samenwerking vanuit verschillende disciplines of beroepsgroepen en organisaties een rol? Het gaat er dan om door samen te werken vanuit verschillende hoeken een meerwaarde te realiseren, bijvoorbeeld door te zorgen voor een goed afgestemde en proportionele inzet.

De door het expertpanel uitgekozen plannen krijgen een podium en hulp van het ministerie van VenJ om het initiatief uit te voeren. Denk daarbij aan:           

•             Advies en begeleiding; 
•             Bieden van een podium om je idee te presenteren;
•             Leggen van contacten met partners die kunnen helpen;
•             Wegnemen van mogelijke belemmeringen in wet- en regelgeving.

Volg ons ook op