De motie-Recourt

In november 2015 diende het Tweede Kamerlid Jeroen Recourt (PvdA) een motie in bij de begroting van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Hierin verzoekt hij de regering om een Divorce Challenge uit te schrijven. Het doel hiervan is om het aantal 'echtscheidingen op tegenspraak' met vijftig procent te verminderen. De Divorce Challenge is terug te voeren op deze motie. De complete motie is hier terug te vinden.

Kamerbrief

In een Kamerbrief van 30 juni 2016 komt minister Van der Steur terug op de uitvoering van deze motie. Hij verbreedt hierin de scope van de motie. Omdat niet alle 'echtscheidingen op tegenspraak' ook 'vechtscheidingen' zijn, en bovendien ook 'gezamenlijk afgewikkelde echtscheidingsverzoeken' naar verloop van tijd kunnen leiden tot uiteenlopende inzichten en escalatie van conflicten. Daarnaast is er een toenemende groep niet-gehuwden en niet-geregistreerd samenwonenden. Ook deze relaties kunnen eindigen in een conflict waar kinderen bij betrokken zijn. De minister geeft in deze brief aan op zoek te zijn naar voorstellen die leiden tot verbetering van de situatie voor kinderen, nadat zij in de knel zijn gekomen omdat ouders er niet in slagen hun ouderschap na de (echt)scheiding vorm te geven.

Nieuwe vormen van samenwerking

De minister geeft in deze brief ook aan op zoek te zijn naar nieuwe vormen van samenwerking. Dit is een belangrijk doel van deze challenge. De meest kansrijke voorstellen worden daarom gepitcht op een bijeenkomst in december.

De wet zegt nu eenmaal: blijf goed voor je kind zorgen. Daarvoor moet je ook jezelf een beetje (leren) kennen.
Annelies Hendriks

Volg ons ook op