Spelregels

Dit zijn de spelregels van de Divorce Challenge. 

Regels ten aanzien van de inzending

 • De inzending moet gaan over het verminderen van de negatieve effecten van vechtscheidingen op kinderen;
 • Een inzending kan alleen via de website www.divorcechallenge.nl worden ingediend;
 • Door een inzending in te dienen geef je de organisatie van de Divorce Challenge het recht om jouw inzending te publiceren op de officiële website (www.divorcechallenge.nl) en andere mediakanalen (ook voor promotie);
 • Alle inzendingen worden gepubliceerd op de officiële website van de Divorce Challenge (www.divorcechallenge.nl
 • Inzenden mag als individu, als publieke, semipublieke of private organisatie, én als samenwerkingsverband. Er is één contactpersoon per inzending.
 • Inzendingen dingen mee als ze vóór 21 november 2016 om 17.00 uur via deze website zijn ingediend.
 • Het indienen van meerdere ideeën is toegestaan.
 • Inzendingen met een commercieel belang worden niet uitgesloten, mits partijen hier transparant over zijn.
 • Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van hun inzending.

Over het expertpanel

 • Het expertpanel neemt zijn beslissingen in unanimiteit
 • Het expertpanel beoordeelt inzendingen op basis van de voorwaarden voor een inzending.
 • Over het oordeel van het expertpanel valt niet te corresponderen.

Over een reactie

 • Een reactie wordt geplaatst in de Nederlandse taal.
 • Een reactie voldoet aan fatsoensnormen van een gesprek. Dat betekent dat er geen schuttingtaal en scheldwoorden worden gebruikt.
 • Een reactie gaat inhoudelijk in op het geplaatste plan. 
 • Bij overtreding van deze regels behoudt de organisatie van de Divorce Challenge zich het recht voor om reacties en inzendingen te wijzigen of te verwijderen.

Regels ten aanzien van de privacy

 • Persoons- en contactgegevens worden slechts verzameld met het directe doel tot het organiseren van de Divorce Challenge en zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

 

Volg ons ook op