Zeven vernieuwende oplossingsrichtingen

 

Wie is de bewust onpartijdige buurman?

Wat rechtvaardig of goed is in het geval van een vechtscheiding is niet zomaar te bepalen. Er is van alles over te zeggen. Het is subjectief en wat de één rechtvaardig vindt, vindt de ander juist onrechtvaardig. De mensen die om een gezin heen kunnen onderdeel zijn van dit probleem. Door bijvoorbeeld een kant te kiezen of actief bij te dragen aan het escaleren van de ruzie. Tijdens de inspiratiesessie op 28 september bedachten we nieuwe manieren om met nieuwe ogen naar de omgeving, vrienden en familie te kijken. Wie zijn de helden rond een vechtscheiding? Is het de buurman? De zus van één van de ouders? De leraar van de kinderen? Wie is de Bewust Onpartijdige Buurman, de BOB?

Laat je inspireren door de Bewust Onpartijdige Buurman! In hoeverre draagt jouw idee bij aan het oog krijgen voor, en benutten van de kwaliteiten van mensen die om een vechtscheiding heen staan?

Hoe ziet de Lonely planet voor scheiden er uit?

Romantische momenten beleefden we allemaal wel eens, maar het is best lastig om te definiëren wat romantiek precies is. Het gevoel van romantiek kan ontstaan wanneer je wordt verrast, wanneer iets moois je overkomt. Is bij een echtscheiding alle romantiek verdwenen? Tijdens de inspiratiebijeenkomst op 28 september lieten een aantal deelnemers zich voor het terugbrengen van de romantiek inspireren door backpackers. De Lonely Planet helpt je tijdens je reis, zonder je precies te vertellen wat je moet doen. Zou een Lonely Planet voor echtscheidingen denkbaar zijn? Waarin mogelijke routes inzichtelijk zijn gemaakt, terwijl je nog steeds de vrijheid hebt om je eigen pad uit te stippelen. Hoe zou die gids er uit zien?

Laat je inspireren door de Lonely Planet. In hoeverre geeft jouw idee ruimte voor mensen om hun eigen weg te gaan?

Mag de echtscheiding er zijn, of wil je ‘m zo snel mogelijk vergeten?

Bij het overlijden van een dierbare zijn we gelijkwaardig aan elkaar in ons verdriet: nabestaanden komen samen in het teken van één dierbare. Iedereen voelt op zijn of haar eigen manier verdriet, en dat mag er zijn. We troosten elkaar en halen samen herinneringen op. We beseften op de Inspiratiebijeenkomst dat een scheiding ook een rouwproces is, en dat we kunnen leren van de manier waarop we omgaan met rouw bij het overlijden van een dierbare. Waarom zijn er geen fotoalbums van scheidingen, die helpen om ons verdriet te verwerken, en ook de positieve kanten te zien? En zijn er rituelen te bedenken zoals het samenkomen op de overlijdens dag van oma?

Laat je inspireren door het fotoalbum van de echtscheiding! Hoe draagt jouw idee bij aan het acceptatie- en verwerkingsproces van betrokkenen bij een vechtscheiding? 

Een slipcursus om vechtscheidingen tegen te gaan?

Veiligheid kan gaan over de afwezigheid van concreet gevaar, maar gaat vooral over een gevoel. Voor een kind kan veiligheid groter worden door te laten weten wie er thuis is en wie er voor hem of haar zorgt. Bij een kickboxles kan een harde klap toch veilig zijn doordat je deze verwacht. Je gevoel is zodoende niet altijd logisch: je kunt je onveilig voelen als je in het diepe wordt gegooid, ook als je weet dat er badmeesters aanwezig zijn. Er zijn veel experts die hebben nagedacht over het vergroten van veiligheid en het verminderen van het onveiligheidsgevoel. Wat kunnen we van deze experts leren als het gaat om het tegengaan van vechtscheidingen? Hoe zou een verzekering tegen een vechtscheiding er uit zien? Kun je een vechtscheiding simuleren om een echte vechtscheiding later te voorkomen? Kun je in een gecontroleerde omgeving oefenen met scheiden, zoals bij een slipcursus?

Laat je inspireren door de ‘slipcursus vechtscheiden’! Hoe kan jouw idee bijdragen aan fysieke en gevoelde veiligheid van kinderen en andere betrokkenen bij een vechtscheiding?

Nieuwe sprookjes, nieuwe rolmodellen

Een ander thema dat van de inspiratiebijeenkomst was persoonlijke groei. In hoeverre is een scheiding een kans, voor ouders en kinderen, om je te ontwikkelen? Allereerst moet het daarvoor veilig genoeg zijn en voelen. Ook moet je het idee van perfectie loslaten: je kunt niet alles, je moet je beperken, realistisch zijn over je eigen kwaliteiten en potentie. Het helpt als je rolmodellen om je heen hebt, die jou een goed voorbeeld geven. Een ouder die in een scheiding verkeert kan zo’n rolmodel zijn, die laat zien dat nare momenten in het leven geen reden zijn om bij de pakken neer te gaan zitten. Een ander idee zijn nieuwe sprookjes. Verhalen waar prinsen en prinsessen niet zomaar ‘lang en gelukkig’ leven maar leren met tegenslag om te gaan. Waar de held bewust geen kant kiest in een conflict.

Laat je inspireren door het idee van het sprookjesboek om vechtscheidingen tegen te gaan. In hoeverre zorgt jouw idee voor het ontstaan en de bekendheid van nieuwe rolmodellen ter inspiratie van kinderen en ouders?

Relatieles en levenskunst

Onze verwachtingen van relaties zijn niet altijd realistisch. Idealen en ideeën over wat goed is proberen we zo perfect mogelijk na te leven. Men probeert de ideale partner en ouder te zijn, maar niemand is perfect. Tijdens de Inspiratiebijeenkomst ontdekten we dat idealen over het huwelijk en ouderschap soms moeten worden aangepast of zelfs losgelaten. Maar dat is nog niet zo makkelijk. Is het denkbaar dat op middelbare scholen naast maatschappijleer ook levenskunst of relatieles wordt onderwezen? Een belangrijk aspect van deze lessen kan zijn dat idealen en plannen belangrijk zijn, maar dat het tegelijk noodzakelijk is om flexibel met die plannen om te gaan.

Laat je inspireren door het vak ‘levenskunst’! In hoeverre draagt jouw idee bij aan realistische verwachtingen over relaties en scheiden? In hoeverre draagt jouw idee bij aan de levenskunst van betrokkenen bij een scheiding?

Eerste hulp bij vechtscheidingen

In onze samenleving zijn we op verschillende manieren met elkaar verbonden. Bijvoorbeeld op school, op straat, in sportclubs, werk, via vrienden en familie. Die banden helpen ons om ons leven te leiden. Als er iets ergs gebeurt kunnen die verbanden zelfs ons leven redden. Denk aan de buurman die 112 belt als jij van een ladder valt. Is zoiets denkbaar in het geval van vechtscheidingen? Dan is nodig dat onze omgeving een vechtscheiding herkent en vervolgens weet wat hij of zij kan doen om erger te voorkomen. Op de Inspiratiebijeenkomst werd een campagne bedacht, vergelijkbaar met campagnes van Sire over hoe je met noodsituaties om moet gaan. Simpele regels, die iedereen kan onthouden. Een noodnummer. Hoe herken je een (mogelijke) vechtscheiding? Wat moet je doen en wat vooral niet?

Laat je inspireren door de campagne “weet wat te doen bij een vechtscheiding”! In hoeverre helpt jouw idee ervoor om te zorgen dat het voor de omgeving snel duidelijk is dat er sprake is van een vechtscheiding? In hoeverre helpt het de mensen in de omgeving van de vechtscheiding om het juiste te doen?

Volg ons ook op