Inzendingen Divorce Challenge niet meer toegankelijk op website

Op de slotbijeenkomst van 14 december 2016 is met de benoeming van vijf koplopers officieel een einde gekomen aan de Divorce Challenge. De minister noemde in zijn speech het belang van een vervolg op de beweging die met de Divorce Challenge is ingezet. Het ministerie onderzoekt komende tijd dan ook hoe zij dit vervolg het beste kan faciliteren.

Uit privacyoverwegingen zijn de inzendingen per 31 december 2016 niet meer toegankelijk op de website. We begrijpen echter dat er nog steeds behoefte bestaat om de inzendingen in te zien. Het ministerie vindt het belangrijk dit mogelijk te maken en zal binnenkort de inzendingen in geanonimiseerde vorm beschikbaar stellen.  De site www.divorcechallenge.nl blijft tot eind januari live en wordt daarna vervangen door een pagina op www.rijksoverheid.nl. Daar zal het ministerie de inzendingen opnemen en de ontwikkelingen publiceren over het vervolg van de Divorce Challenge. De exacte locatie van de pagina wordt in januari via www.divorcechallenge.nl, Twitter en Facebook bekend gemaakt.

Volg ons ook op