Slotbijeenkomst 14 december markeert begin van een nieuw proces

Tijdens een druk bezochte slotbijeenkomst op 14 december is de Divorce Challenge afgesloten.  Ongeveer 230 ervaringsdeskundigen, professionals en geïnteresseerden kwamen in de Haagse Fokker Terminal bijeen voor de bekendmaking van de koplopers van de Divorce Challenge, maar ook om het begin van een nieuwe beweging te markeren.

‘Deze bijeenkomst is eigenlijk geen slot, maar juist het begin van een nieuw proces in het verbeteren van de positie van kinderen in scheidingen’, aldus dagvoorzitter Richard de Wit. De Divorce Challenge kwam mede tot stand door een motie van Tweede Kamerlid Jeroen Recourt in de Tweede Kamer die daarom ook aanwezig is om de resultaten van de challenge te vieren. Op het podium vertelt hij positief verrast te zijn door het overweldigend aantal inzendingen. ‘Het is fantastisch om te zien dat er zoveel energie in de samenleving is aangewakkerd door het idee dat de situatie van kinderen in de knel door de scheiding van hun ouders moet verbeteren.’

Kijken vanuit een ander perspectief

Tijdens de Divorce Challenge zijn de betrokkenen vanuit een ander perspectief naar scheidingsproblematiek gaan kijken. Social designer Jaap Warmenhoven legt uit hoe dat in bijeenkomsten gedurende de Divorce Challenge is gestimuleerd. ‘Via creatieve werkvormen zijn verschillende vormen van kennis gecombineerd om tot nieuwe perspectieven te komen. De Bewust Onpartijdige Buurman die tijdens de scheiding een gesprekspartner kan is hier een voorbeeld van.’ In een grafische presentatie toont social designer Tabo Goudswaard de vele perspectieven die in de inzendingen terugkomen. Hij geeft de inzenders mee: ‘Hieruit blijkt vooral een enorme actiebereidheid. En die blijft bestaan na de Divorce Challenge.’

Divorce Challenge 2.0

Die actiebereidheid wordt extra bevestigd tijdens de verschillende deelsessies die tijdens de slotbijeenkomst plaatsvinden. Hierbij staan de thema’s van de Divorce Challenge centraal. Er wordt gesproken over onderwerpen als de inzet van ervaringsdeskundigheid, omgaan met onoverbrugbare verschillen tussen ouders en de belevingswereld van kinderen. Aan bod komen ook over therapieën die werken, systemen die niet werken en de wens om tot gemeenschappelijke oplossingen te komen. Het streven om te werken naar een Divorce Challenge 2.0, 3.0 en zelfs 4.0 wordt breed gedeeld.

Verbindingen tussen initiatieven

Een streven dat benadrukt wordt door minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie, ook aanwezig tijdens de bijeenkomst. ‘Er zijn veel ideeën opgehaald. Hier willen we mee verder. Als ministerie gaan we nadenken hoe we dit het beste kunnen doen.’ Daarnaast benadrukt de minister het belang van de verbindingen die tussen de initiatieven zijn gelegd. ‘Fantastisch dat zoveel mensen elkaar hebben weten te vinden, dat ervaring en kennis gedeeld zijn.’ Dit heeft tot brede oplossingen geleid, een werkwijze die hij meeneemt naar de werkwijze van het ministerie zelf. ‘Ook wij moeten vaker buiten ons eigen departement kijken om samen een oplossing te vinden’. 

Bekendmaking koplopers

De koplopers van de Divorce Challenge worden door Eva van het jongerenpanel en voorzitter van het expertpanel Nick Huls bekend gemaakt. Beiden noemen het een uitdaging om uit de 506 inzenders, en 12 pitchers uiteindelijk 5 koplopers te kiezen. ‘Er was zoveel variatie en diepgang in de inzendingen van professionals en ervaringsdeskundigen, therapeuten en juristen’, licht Huls toe. Toch heeft het expertpanel zo objectief mogelijk een keuze geprobeerd te maken (hoe ze dat gedaan hebben is terug te vinden in het panel rapport). De koplopers worden door het ministerie van Veiligheid en Justitie op basis van maatwerk verder geholpen. Daarbij kan het gaan om advies en begeleiding, een podium om het idee te presenteren, hulp bij het leggen van contacten of het wegnemen van mogelijke belemmeringen in wet- en regelgeving. In januari worden de koplopers door minister Van der Steur uitgenodigd voor een afternoon tea op het ministerie om te kijken hoe het vervolg er precies uit kan gaan zien.

Terugkerende thema’s

Huls noemt het vanuit zijn expertise als rechtssocioloog ‘uniek dat de juristen op deze wijze luisteren naar de samenleving.’ Omdat deze kennis niet verloren mag gaan, heeft het expertpanel naast de koplopers ook nog een aantal thema’s benoemd die zij zijn tegengekomen in de inzendingen, zoals: waarheidsvinding in scheidingsprocedures, hoe ervaringsdeskundigheid kan worden ingezet, de nadruk op preventie en onderzoek naar hoe afspraken worden nagekomen. Het is aan het ministerie om deze thema’s verder uit te werken. Begin 2017 zal minister Van der Steur de Tweede Kamer informeren over de voortgang van het dossier ‘vechtscheidingen’, waaronder de opbrengsten van de Divorce Challenge.

Perceptie speelt een grote rol, net als de rol van de media. Want wat is een vechtscheiding nu eigenlijk?
Wendy Schrama & Christina Jeppesen de Boer

Volg ons ook op