Scheiden: de wereld op zijn kop

Het begint met liefde. Daaruit komt vaak iets moois: kinderen. Er ontstaat een gezin. Maar op een gegeven moment is er gedoe. Zoveel, dat een scheiding de enige oplossing is. Dat is altijd vervelend. Maar als het belang van de kinderen voorop staat, kunnen de nadelige gevolgen voor kinderen beperkt blijven. Natuurlijk is er verdriet. Maar kinderen kunnen ook opgelucht zijn, omdat de lucht is geklaard. En er zelfstandig en weerbaar van worden, omdat ze leren voor hun gevoelens op te komen. Problemen ontstaan als de scheiding uit de hand loopt en een vechtscheiding wordt. 

Alleen maar verliezers

Ongeveer 10 tot 15% van alle scheidingen is een vechtscheiding. Deze scheidingen kenmerken zich door hevige ruzies en geen enkel contact tussen de ouders. De gevolgen kunnen groot zijn. Kinderen kunnen emotioneel verwaarloosd raken en angstig en eenzaam zijn. En in een loyaliteitsconflict terechtkomen als ouders elkaar zwartmaken. Ook hebben ze vaker problemen op school en hebben ze moeite met emoties en relaties.

Ook ouders lijden onder hun vechtscheiding. Ze schamen zich omdat ze het gevoel hebben als vader en moeder gefaald te hebben. Omdat ze er niet in zijn geslaagd een rolmodel te zijn voor hun kind. Bij een vechtscheiding zijn er alleen maar verliezers. 

Rondom het gezin

Om het gezin heen hebben allerlei mensen en partijen te maken met de vechtscheiding. Ze kunnen de problemen verminderen maar ook verergeren. Familie en vrienden ontzorgen de ouders vaak en vangen de kinderen op. Maar soms kiezen ze voor één partij, en gooien ze olie op het vuur. Hulpverleners kunnen de belangen van ouders en kinderen verhelderen, zodat de nadelige gevolgen beperkt blijven. Mediators, advocaten en rechters proberen overeenstemming te bereiken over de juridische conflictpunten. Maar deze professionals kunnen de vechtscheiding ook eenzijdig benaderen en materiële en emotionele aspecten niet goed tegen elkaar afwegen. 

De cijfers (2015)

  • 36.000 echtscheidingsprocedures bij de rechter.
  • 3.200 ouders in hoger beroep
  • 2.000 verwijzingen naar mediation
  • 5.200 ouders oneens over gezag, omgang of verblijfplaats kinderen: Raad voor de Kinderbescherming doet onderzoek naar ouderlijk gezag en omgang.
  • Van deze 5.200 onderzoeken worden 1.100 zaken uitgebreid met een beschermingsonderzoek voor kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd.
  • Dit beschermingsonderzoek leidt voor 872 kinderen tot een ondertoezichtstelling.

(Bron: Scheidingen 2015, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, Ministerie VenJ)

 

Voor familie en vrienden is het teveel gevraagd om in een vechtscheiding met beiden ouders contact te houden, maar dat vragen we wel van kinderen!
Justine van Lawick

Volg ons ook op